• Hulp bij een dementerende partner
 • Begeleiding bij ziekenhuisbezoeken
 • Gezinsondersteuning bij langdurige ziekte van een van de ouders
 • Gezinsondersteuning na ziekenhuisopname en revalidatie
 • Gezinsondersteuning bij langdurige ziekte van een van de kinderen
 • Gezinsondersteuning aansluitend op de kraamzorg
 • Respijtzorg – Ondersteuning van de mantelzorger
 • Bezoek aan theater of musea
 • Het ondersteunen van de huishoudelijke administratie
 • Het verzorgen van maaltijden
 • Hulp bij het opstarten van de dag
 • Enz…